Info@ArazBilgiSoft.com  |    0914 753 9249  |   045 3326 2009

صنعت خودروسازی

خیلی ها ایستاده اند برای آنچه که می خواهند به آن برسند، ما در حال گذریم

صنعت خودرو

چالش

صنعت خودروسازی یک صنعت در حال رشد می باشد. تولید کنندگان خودرو، با توجه به افزایش تعداد محصولات با پیچیدگی های زیادی رویرو می شوند. امروزه، كنترل محصولات حین تولید موضوع اساسی است كه بیشتر تولیدكنندگان برای چیره شدن بر آن تلاش می كنند. از آنجایی كه مشكلات به خاطر حجم كم موجودی و یا به خاطر حجم زیاد موجودی به وجود می آیند، لذا تولیدكنندگان باید آگاه باشند كه كنترل موجودی فقط مدیریت مواداولیه یا موضوع بخش انبار نیست، لذا همه بخشهای تولید، می توانند در این مهم دخیل باشند. داده های نادرست موجودی باعث تاخی ر در حمل ونقل، توقف خط تولید، خرید اشتباهی قطعات و نگهداری بی ش ازحد موجودی می شود.


بررسی

اگر قطعات درحين فرايند مونتاژ آسيب ببينند، آنگاه بررسی چگونگی صدور قطعات جايگزين شده ضروری خواهد بود. بسياری از شركت ها به كاركنان خط توليد اجازه می دهند كه به انبار كالا دسترسی باز داشته باشند و برای قطعات اضافی استفاده شده در يك فعاليت خاص به هيچ نوع ثبتی نياز نيست. دلائل متعددی وجود دارد كه همه قطعات استفاده شده در فرايند توليد بايد درقبال يك سفارش كاری مشخصی كنترل شوند. اول اينكه، استفاده از قطعات اضافی، سودآوري هر كاری را تحت تاثير قرار می دهد و لذا رديابی قطعاتی كه واقعا استفاده شده اند مهم است. دوم اينكه ثبت كردن استفاده واقعی قطعات، شما را قادر خواهد ساخت تا قطعات تعويض شده را از موجودی كالا كم كنيد و به اين وسيله توازن های دقيق تری از موجودی دردسترس را می توانيد منعكس كنيد. زمانی كه بازيابی هر قطعه نياز به جستجو داشته باشد آنگاه بهره وری تا حد زيادی كاهش می يابد.

صنعت خودرو

صنعت خودرو

نتیجه گیری

برای موفقيت، يك نگهداری داده های صحيح موجودی و داشتن يك انبار فيزيكی با كاركرد عالی، بسيارمهم خواهد بود. سياست ها و رويه ها بايد بعد از اينكه جنبه های فيزيكی تحت كنترل قرارگرفتند، ايجاد، اجرا، و نگهداری شوند. اين سياستها را می توان توسط يك سيستم كامپيوتری سفارشی كاملا يكپارچه پشتيبانی كرد تا دسترسی فوری به همه مبادلات مربوط به موجودی را فراهم سازد. دسترسی فوری به اطلاعات به كاركنان امكان بازبينی و مبارزه طلبی با رويدادها را به هنگام وقوع، می دهد، برخلاف اينكه آنها بخواهند اين بازبينی را مدتی بعد از وقوع انجام دهند.

برای رفع این مشکلات و مواجه نشدن با مشکلاتی از این قبیل، ارائه یک سیستم نرم افزاری که بتواند علاوه بر حفظ شرایط فعلی و ایجاد شرایط جدید منطبق با نیازهای خواسته شده باشد طراحی و توسعه داده شود تا در نهایت بتوانیم یکپارچگی اطلاعات و پایگاه داده قوی از داده های واقعی از خطوط تولید را در اختیار داشته باشیم.

نحوه سفارش

شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت جهت پاسخگویی به مشتریان محترم آمادگی هرگونه انتقاد و پیشنهادی را دارا می باشد.
این حق شماست که بهترین ها را داشته باشید و ما در تلاش هستیم که ایده آل ها را برای شما فراهم کنیم.

حرکت به بالای صفحه